Bezpłatne szkolenie technik jazdy – 1-04-2023 r.

WORD w Łodzi
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu
organizuje dla słuchaczy SUTW
w dniu 1 kwietnia 2023 r. (sobota) od godz. 800
bezpłatne szkolenie
z doskonalenia techniki jazdy 60+ w warunkach spacjalnych
.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy w sekretariacie SUTW do dnia 22 marca br.