Zmiana miejsca zajęć warsztatów literackich – w dniu 26 kwietnia 2022 r.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. ulega zmianie miejsce zajęć warsztatów literackich.

Zamiast spotkania w Bibliotece Miejskiej będzie w MDK – siedzibie SUTW.

Godzina spotkania bez zmian – 13.00.

 

Wykładowca Alicja Antoniewicz