Wykłady z języka niemieckiego w II semestrze 2019/20 r.

WYKŁADY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
rozpoczynają się 11 lutego 2020 r. od godz. 12.45 – sala 30