Wyjazd do sanatorium w Truskawcu – 17 maja 2019 r.

Wyjazd17 maja 2019 r. o godz. 19.00 z placu ZUS (zmiana godziny wyjazdu).

Osoby które chcą głosować poza granicami kraju powinny pobrać z Urzędu
Miasta – II piętro pokój 43, zaświadczenie zezwalające na to.