Wyjazd do Filharmonii Łódzkiej GALA MOZARTOWSKA – 13.01.2023 r.

PROPONUJEMY

wyjazd do Filharmonii Łódzkiej
GALA MOZARTOWSKA – 13.01.2023 r. (piątek).
Koszt 80 zł. (bilet, ubezpieczenie, transport) –
w zależności od ilości chętnych.
Wyjazd godz. 17.00
Prosimy o deklarację do dnia 24.10.2022r.
Wpłaty będą przyjmowane w terminie późniejszym

P I L N E !!!