Wstrzymanie zajęć w SUTW w dniach 01-02-2022 – 26-02-2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarząd SUTW wprowadza z dniem 01 lutego 2022 r.  do dnia  26 lutego 2022 r. wstrzymanie wszystkich zajęć realizowanych w SUTW w Sieradzu. 

O wznowieniu zajęć poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy, że nowy termin Walnego Zebrania Studentów SUTW zostanie podany w terminie późniejszym.

Zarząd SUTW