Warsztaty Florystyczne

Zapraszamy

Słuchaczy Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Warsztaty Florystyczne, które odbędą się
18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 11 30.

Koszt 20 zł.

Zapisy i wpłaty w terminie do 7 grudnia 2018 r. w sekretariacie SUTW nr 6.