Spotkanie wigilijne – 12 grudnia 2019 r.

Z A P R A S Z A M Y

słuchaczy SUTW

na spotkanie wigilijne
dnia 12 grudnia 2019 r. ( czwartek) godz. 17 00.

Spotkanie w sali 22 (I piętro).

Wieczór wigilijny jest spotkaniem koszyczkowym.
Zapisy w pokoju nr 6