Spektakl muzyczny w Studio Buffo WIECZÓR ROSYJSKI

Zapraszamy na wyjazd do Warszawy

Program:            zwiedzanie miasta oraz spektakl muzyczny w Studio Buffo WIECZÓR ROSYJSKI.
Wyjazd:              12 listopada 2018 r. o godz. 8.30. Zbiórka – parking obok ZUS-u.
Koszt wyjazdu: 200 zł
Wpłata:              do dnia 16-17 października – w sekretariacie SUTW.