Posiedzenie Zarządu SUTW – 26.11.2019 r.

W dniu 26 listopada 2019 roku w sali Nr 30 odbędzie się posiedzenie Zarządu SUTW.