Posiedzenie Zarządu SUTW 17 lutego 2020 roku.

W dniu 17 lutego 2020 roku o godzinie 15.30 odbędzie się posiedzenie Zarządu SUTW w sali Nr 30.

.