Informacja o odwołaniu zebrania Zarządu SUTW

Informacja

Zebranie Zarządu SUTW w dniu  17 marca 2020 r. zostaje odwołane.

O następnym terminie członkowie Zarządu zostaną poinformowani.