Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania – 30.06.2023 r.

Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu zaprasza na debatę społeczną w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 1100 do auli AHE ul Mickiewicza 6.

Tematy:
– bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania;
– bezpieczeństwo seniorów

Sekretariat SUTW