Akcja nasadzania lasu w okolicach Złoczewa

UWAGA SŁUCHACZE SUTW

W dniu 30 marca 2019 r. SUTW razem z harcerzami współorganizują akcję nasadzania lasu w okolicach Złoczewa.
Osoby, które chcą w niej uczestniczyć, zapisujemy do dnia 25 marca 2019 r. w sekretariacie SUTW – pokój nr 6.
Udział bezpłatny.
Wyjazd – plac ZUS w godz. 9.00-9.30.