23 września 2019 r. – TERMY Uniejów

WYŁĄCZNIE DLA SŁUCHACZY SUTW
W dniu 23 września 2019 r. zapraszamy do TERM UNIEJÓW.

Program:
– godz. 14.00-16.00 prelekcja nt. „Zaufanie i bezpieczeństwo w sieci, urzędach, bankach”
– godz. 16.00-18.00 – baseny.

Koszt wyjazdu wynosi 25 zł i obejmuje:
– przejazd autokarem, ubezpieczenie uczestników, słodki poczęstunek.

O godzinie wyjazdu proszę informować się z nami osobiście w dniach 18 do 20 września br.
Autokar podjedzie na parking przy kościele (os. Jaworowe) i na parking CKU.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW pok. nr 6 do dnia 17 września 2019 r.