2024-02-29 – wykład Juliana Borkowskiego, kustosza Działu Badań nad Warszawą

Zapraszamy
na wykład Juliana Borkowskiego, historyka, kustosza Działu Badań nad Warszawą, który odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 1600 w Sieradzkim Centrum Informacji Kulturalnej, Rynek 18.

Julian Borkowski – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Działu Badań nad Warszawą. Zajmuje się dziejami Warszawy w XX w., w jego zakresie zainteresowań znajdują się: propaganda antyhitlerowska w ramach akcji „N”, dzieje warszawskiego harcerstwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji i powstania warszawskiego, dzieje metra warszawskiego. Współautor wystaw o tematyce warszawskiej, autor i współautor artykułów oraz publikacji. Odznaczony medalem „Pro Patria”. Kurator Gabinetu Relikwii w Muzeum Warszawy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną pieśni patriotyczne w wykonaniu grupy wokalnej, działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sieradzu.