2024-04-26 – termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW
do Term w Poddębicach.

Wyjazd w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek)
o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

  • Koszt – 58 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do 19 kwietnia br.