2024-01-12 – termy w Poddębicach

Zapraszamy Słuchaczy SUTW do Term w Poddębicach.

Wyjazd w dniu 12 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).

Koszt – 60 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 05 stycznia 2024 r.