2023.10.05 – Projekt „ 4 kultury odNOWA pamięci 0.3.”

Zapraszamy

na kolejny wykład w ramach projektu, który odbędzie się w sali Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4
w dniu 5 października o godz.1100.

Temat spotkania: Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego.

Prowadzący: Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej