2019-08-10 Wojewódzkie Dni Seniora 2019 w Wieluniu

ZAPRASZAMY SŁUCHACZY SUTW

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej

ZAPRASZA

w dniu 10.08.2019r. do wzięcia udziału w przedsięwzięciu pod nazwą:

Wojewódzkie Dni Seniora 2019

Uczestnicy będą mogli brać udział w różnego rodzaju warsztatach, wystawach, występach.
Miejsce spotkania: Targowisko Miejskie w Wieluniu ul. Zielona 22.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy w sekretariacie do dnia 10 lipca 2019 r. lub bezpośrednio u p. Z. Cicheckiego
do dnia 31 lipca 2019 r.