2018-2019 II semestr – terminy zajęć sekcji języka rosyjskiego

II semestr


luty           4;  25
marzec    4;  11;  18;  25
kwiecień  1;   8;  15;  29
maj           6;  13;  20;  27
czerwiec  3; 10