Inauguracja roku akademickiego SUTW 1 października 2019 r.

Nowy rok akademicki Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego.

Wieku Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu, po raz jedenasty zainaugurował nowy rok akademicki. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie podjęciem nauki na emeryturze. W placówce można uczyć się języków (angielskiego, włoskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego). Odbywają się także zajęcia malarskie, ruchowe i informatyczne.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Miasta Sieradza, Starostwa Powiatu Sieradzkiego.
Wykład inauguracyjny na temat „Zdrowie seniora” wygłosiła dr Iwona Wieczorek – dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi.