2024-04-15 – spotkanie z Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeną Okła-Drewnowicz

Przy pełnej sali seniorów z SUTW odbyło się bardzo żywe i ciekawe spotkanie z Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeną Okła-Drewnowicz.
Poruszyliśmy ważne dla ludzi starszych problemy. Pani Minister z wielką życzliwością i zaangażowaniem odpowiadała na poruszone przez nas tematy. Wyjaśniała jakie podejmuje działania służące seniorom.