2024-03-18 – Termy w Uniejowie

Zapraszamy
Słuchaczy SUTW

do Term w Uniejowie.

Wyjazd 18 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1400 (zatoczka przy PKS).

  • Koszt – 75 zł.
    Zapisy i wpłata do 14 marca br.