2024-02-16 – Termy Cieplne w Poddębicach

Zapraszamy
Słuchaczy SUTW

do Term Cieplnych w Poddębicach.

Wyjazd w dniu 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 1000 (zatoczka przy PKS).
Koszt – 58 zł.

Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW do dnia 13 lutego 2024 r.