2019-06-22 plener w Miłkowicach sekcji rysunki i malarstwa

Gościliśmy na działce w Miłkowicach u koleżanki Krystyny Petelickiej z udziałem naszych mistrzów Jolanty Janiak-Gawrych i Zbigniewa Gawrycha.