12 lutego 2019 r. – TERMY UNIEJÓW

Zapraszamy
w dniu 12 lutego 2019r. do TERM UNIEJÓW
pobyt na basenach – BEZPŁATNY – 3 godziny
koszt wyjazdu wynosi 20 zł i obejmuje:
– przejazd autokarem, ubezpieczenie uczestników oraz słodki poczęstunek.

Wyjazd o godz. 10.00 parking przy kościele (os. Jaworowe).
Przewidywany powrót ok. g. 17.00
Zapisy i wpłaty w sekretariacie SUTW pok. nr 6 do dnia 04. lutego.

Uwaga!
Wyłącznie dla słuchaczy SUTW.