Harmonogram zajęć SUTW w styczniu 2023 r.


Malarstwo – 2, 9, 30
Rysunek – 3, 10, 31
Język angielski – poniedziałek – 2, 9, 30
Język angielski – środa Kaczmarek – 4, 11, 25
Język angielski – czwartek Kaczmarek – 5, 12, 26
Język angielski – środa, S. Ruta – 4, 14, 25
Język włoski – 13, 20, 27
Język francuski – 4, 11, 25
Smartfon – 2, 9, 30
Zumba – 2, 9, 30
Gimnastyka BT – 13, 20, 27
Gimnastyka GK poniedziałek – 2, 9, 30
Gimnastyka GK poniedziałek – 2, 9, 30
Gimnastyka GK czwartek – 5, 12, 26
Warsztaty wokalne – 3, 10, 31
Warsztaty literackie – 10, 31
Informatyka – 3, 24, 31
Brydż – 5, 12, 26